Welcome to the Rijksakademie residency application portal

rijksakademie

[for English, scroll down]

Rijksakademie Tech Fellowship-programma

Open Call

Heb jij als kunstenaar de ambitie om je technische vaardigheden verder te ontwikkelen? Houd je ervan om te werken in een technische werkplaats en om andere kunstenaars te helpen? Zou je zelf een onderzoek willen doen op gebied van techniek, materiaal of ambacht? Woon en werk je in Nederland?

In 2022 lanceerde de Rijksakademie een trainee/onderzoeksprogramma voor jonge en mid-career kunstenaars/makers om zich verder te bekwamen in ambacht, materiaal en techniek: het Tech Fellowship-programma. Jaarlijks worden er drie tech fellows geselecteerd.

De tech fellow is een trainee/onderzoeker, en volgt een leertraject in de werkplaats tot technisch specialist. Zij/hij werkt mee aan kunstenaarsprojecten, materiaal-experimenten, cross-over projecten en kennisoverdracht binnen een meester-gezelconstructie. Daarnaast doet de tech fellow onderzoek naar materialen of techniek in de werkplaats(en) en maakt hiervan een verslag.

Het programma bestaat uit twee onderdelen.

1. Leren in de werkplaatsen (2 dagen per week)
2. Eigen onderzoek (2 dagen per week)

In de komende editie van het Tech Fellowship-programma staat het eigen onderzoek van de tech fellow in het teken van duurzaam werken met materialen. Wij streven ernaar te werken met niet-chemische en biologisch afbreekbare producten, en we promoten gebruik van niet-giftige materialen bij onze kunstenaars.

De volgende editie van het programma loopt van januari t/m december 2023.

Er zijn drie tech fellowships beschikbaar in de werkplaatsen:

1. Constructie
2. Verf en kunststoffen
3. Print

De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen is 15 augustus 2022.
Gesprekken vinden plaats op de Rijksakademie op 4, 5 en 6 oktober 2022.


De vragen in het formulier zijn in het Engels. We zouden je willen vragen alle antwoorden ook in het Engels te geven, aangezien een deel van de jury Engels spreekt.

---

Rijksakademie Tech Fellowship Programme
Open Call

Do you have the ambition as an artist to further develop your technical skills? Do you like to work in a technical workshop and help other artists? Would you like to do your own research in the field of technique, material or craftsmanship? Do you live and work in the Netherlands?

In 2022, the Rijksakademie launched a trainee/research programme for young and mid-career artists/makers to further develop their skills in craft, material and technique: the Tech Fellowship Programme. Every year three tech fellows are selected.

The tech fellow is a trainee/researcher, and follows a learning path in the workshop to become a technical specialist. They work on artist projects, material experiments, cross-over projects and knowledge transfer within a master-apprentice construction. In addition, the tech fellow conducts research into materials or technology in the workshop(s), and makes a report.

The programme consists of two parts.

1. Learning in the workshops (2 days a week)
2. Research (2 days a week)

In the coming edition of the Tech Fellowship Programme, the tech fellow's own research focuses on the sustainable use of materials. We strive to work with non-chemical and biodegradable products, and to promote the use of non-toxic materials among our artists.

The next edition of the programme runs from January to December 2023.

There are three tech fellowships available in the workshops:

1. Construction
2. Paint and Plastics
3. Print

The deadline for submitting applications is 15 August 2022.
Interviews will take place at the Rijksakademie on 4, 5 and 6 October 2022.